timebet ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η timebet (που εφεξής θα αναφέρεται ως "η Εταιρεία") ως διαχειριστής της ιστοσελίδας www.timebet.gr θέλει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σας ως προς την προστασία δεδομένων και για το λόγο αυτό σας ενημερώσει για όλα τα σχετικά μέτρα.
Βασικά, μπορείτε να κινηθείτε στην ιστοσελίδα ελεύθερα και δίχως να αναφέρετε τα στοιχεία σας. Μόνο όταν θελήσετε να κάνετε χρήση των προσφερόμενων προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγγραφή και κατά συνέπεια η συλλογή των προσωπικών δεδομένων. Πολυάριθμα συστήματα ασφαλείας αποτρέπουν την δίχως έγκριση πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία σας.

Συλλογή των στοιχείων σας

Για να κάνετε χρήση των προϊόντων που προσφέρει η εταιρεία, πρέπει να εγγραφείτε και κατά συνέπεια να γνωστοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία.

 • Φύλο
 • Επώνυμο και όνομα
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Διεύθυνση E-Mail
 • Επιβεβαίωση της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας (απαγόρευση στοιχηματισμού για ανήλικους)

Εάν θέλετε να μεταφέρετε χρήματα στον λογαριασμό σας μέσω πιστωτικής κάρτας, απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Επώνυμο και όνομα του κατόχου της πιστωτικής κάρτας
 • Επωνυμία του ιδρύματος έκδοσης της πιστωτικής κάρτας
 • Αριθμός πιστωτικής κάρτας
 • Ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας

Πληροφορία: αυτά τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ αποθηκεύονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας. (Wirecard Bank).

Εάν μεταφέρετε τα κέρδη σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό, είναι απαραίτητη η παράθεση των παρακάτω στοιχείων:

 • Επώνυμο και όνομα του κατόχου του λογαριασμού
 • Επωνυμία της Τράπεζας
 • Κωδικός IBAN
 • Κωδικός SWIFT

Πληροφορία: αυτά τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ αποθηκεύονται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας. (Wirecard Bank).

Πριν από την πρώτη πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό που εσείς έχετε υποδείξει, θα σας ζητηθεί να αποστείλετε ένα αντίγραφο ενός αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς σας με φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα) είτε μέσω φαξ είτε ως upload. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι πως μόνο εσείς θα πάρετε τα χρήματά σας.

Χρήση των στοιχείων σας

Όλα τα παραπάνω στοιχεία σας συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία.

Για λόγους προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας στοιχεία ούτε πωλούνται ούτε δανείζονται ούτε παραχωρούνται με κάποιον άλλο τρόπο σε τρίτους, εκτός από άλλες εταιρείες της timebet, χωρίς την πρότερη σύμφωνη γνώμη σας.

Λόγω των απαιτήσεων της άδειας σχετικά με την ταυτοποίηση των πελατών, είναι απαραίτητο να διενεργείται έλεγχος των προσωπικών σας στοιχείων από έναν φορέα αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση ύποπτης συμπεριφοράς, τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να διασταυρωθούν με εκείνα του παρόχου της υπηρεσίας πληρωμών.

Σε περίπτωση που κλείσει ο λογαριασμός σας, τα αποθηκευμένα προσωπικά στοιχεία θα σβηστούν μετά από αίτημά σας, μετά την λήξη της νομοθετημένης περιόδου παραγραφής και το νομικό καθεστώς των περιορισμών. Η διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων δεν είναι δυνατή πριν από την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επειδή τα στοιχεία πρέπει να είναι, για λόγους ασφαλείας, διαθέσιμα σε περίπτωση που χρειαστούν για ισχυροποίηση, εξάσκηση ή υποστήριξη νομικών δικαιωμάτων σε υπηρεσίες ή δικαστήρια.

Για την υποστήριξη της έρευνας σχετικά με την στοιχηματική απάτη, την χειραγώγηση αγώνων και τον καθορισμό αποδόσεων, η εταιρεία μπορεί, έχοντας τέτοιες υποψίες, να δώσει τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή (πληροφορίες σχετικά με τις επιφυλάξεις ή τις υποψίες για το αντίστοιχο αδίκημα) σε αθλητικές ενώσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες ή σε άλλα τρίτα μέρη που σχετίζονται με την έρευνα αυτών των υποψιών. Για σκοπούς έρευνας στον τομέα πρόληψης των εθισμών, τα στοιχεία ενδέχεται να περαστούν ανώνυμα σε αρμόδιες υπηρεσίες. Φυσικά, η εταιρεία συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών.

Οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της timebet που είναι υπεύθυνοι για να σας εξυπηρετούν και να σας βοηθούν, έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Με το παρών συμφωνείτε με αυτές τις γνωστοποιήσεις. Η timebet είναι υποχρεωμένη να παρέχει πληροφορίες στις ρυθμιστικές αρχές έπειτα από αίτημα αυτών των αρχών για τέτοιες πληροφορίες. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη, εκτός κι αν τέτοια αποκάλυψη είναι απαραίτητη για επεξεργασία αιτημάτων σας σχετικά με τη συμμετοχή σας σε παιχνίδια, τα οποία εσείς συγκεκριμένα επιλέξατε ή απαιτείται από το νόμο. Η timebet είναι υποχρεωμένη να παρέχει πληροφορίες στις ρυθμιστικές αρχές έπειτα από αίτημα αυτών των αρχών για τέτοιες πληροφορίες.

Προστασία Ανηλίκων

Οι ανήλικοι (άτομα κάτω των 18 ετών) δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία. Γι’ αυτό το λόγο, η Εταιρεία απαιτεί από τους επικείμενους πελάτες τη ρητή επιβεβαίωση για το νόμιμο της ηλικίας τους και την γνωστοποίηση της ημερομηνίας γέννησής τους κατά την εγγραφή. Επιπλέον, η Εταιρεία απαιτεί ένα αντίγραφο της Ταυτότητάς σας κατά την πρώτη απόσυρση χρημάτων από το λογαριασμό σας. Εάν αποδειχθεί πως ο πελάτης είναι ανήλικος, όλες οι συναλλαγές που είχαν γίνει από αυτό το λογαριασμό ακυρώνονται, ανεξάρτητα από το αν έχουν κερδηθεί ή χαθεί στοιχήματα. Ο πελάτης αποκλείεται από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά.

Μέτρα ασφαλείας για την προστασία των στοιχείων σας

Η Εταιρεία έχει πάρει όλα τα πρόσφατα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την καλύτερη δυνατή προστασία σας.

Κρυπτογράφηση των στοιχείων

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την ασφαλή και ελεγμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης της GoDaddy για την προστασία των στοιχείων σας κατά την επικοινωνία με τον browser σας. Οι Online συναλλαγές προστατεύονται, επιπλέον, από ένα τρομερά αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συνεργάτη.

Επιπλέον τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Προκειμένου να αποτραπούν και να διερευνηθούν παράνομες επεμβάσεις από τρίτους και να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή κακής χρήσης, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των υπολογιστών από τις οποίες γίνεται χρήση της αρχικής σελίδας της timebet. Φυσικά, όλα τα στοιχεία προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω ενός τείχους προστασίας (firewall) – έναν υπολογιστή εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα και υψηλά συστήματα ασφαλείας, ειδικά σχεδιασμένο για τη θωράκιση του δικτύου υπολογιστών από το Internet. Επιπλέον, η Εταιρεία χρησιμοποιεί αξιόπιστους εσωτερικούς μηχανισμούς προστασίας σε συνδυασμό με ένα περιοριστικό σύστημα ασφαλείας.

Διόρθωση των στοιχείων σας

Ως εγγεγραμμένος χρήστης, θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να αλλάξετε ή/και να διορθώσετε τα προσωπικά στοιχεία που είχατε δώσει (με εξαίρεση το επώνυμο και το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης και τη χώρα σας). Οι αλλαγές μπορεί να γίνουν αφού έχετε συνδεθεί.

Κλείσιμο του λογαριασμού σας

Ως εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε πάντα να κλείσετε το λογαριασμό σας. Το θετικό υπόλοιπο που υπάρχει στο λογαριασμό θα σας πιστωθεί αφού το ζητήσετε. Τα προσωπικά στοιχεία σας θα παραμείνουν αποθηκευμένα και αποκρυπτογραφημένα. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, γιατί μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση κατοχύρωσης, εκτέλεσης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ενώπιον δημόσιων αρχών ή δικαστηρίων. Αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη χρήση των στοιχείων σας. Η διαγραφή των προσωπικών στοιχείων σας πραγματοποιείται με την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίςα παραγραφής.

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
E-Mail: [email protected]